τελευταία νέα...!!!! διαλέχτε...διαλέχτε...

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να βάλει τέλος στην κρίση ...Σ
ε παλαιότερο άρθρο με τίτλο το ‘κρυφό διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας’ είχα παραθέσει στοιχεία από τις εκθέσεις δύο μεγάλων πανεπιστημίων και μίας δικηγορικής εταιρίας των ΗΠΑ τις οποίες επιμελήθηκαν καθηγητές του Harvard, που έδειχναν πως η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό νομικό πλεονέκτημα που μπορεί να τη βοηθήσει να δώσει ένα ικανοποιητικό τέλος στην κρίση σε μικρό χρονικό διάστημα αρκεί να πάρει την απόφαση να το χρησιμοποιήσει, κάτι που είναι απορίας άξιο γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Δυνατότητα για γρήγορη λύση της ελληνικής κρίσης δια της νομικής οδού

Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εκθέσεις το δίκαιο το οποίο διέπει τις δανειακές συμβάσεις ενός κράτους είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι πάντα προς συμφέρον του δανειζόμενου κράτους να πετύχει οι δανειακές συμβάσεις του να διέπονται από το τοπικό του δίκαιο και όχι, για παράδειγμα, από το αγγλικό, το οποίο προστατεύει ιδιαίτερα το δανειοδότη και όχι το δανειζόμενο κράτος. Αυτό γιατί σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος στην αποπληρωμή χρέους που διέπεται από το τοπικό δίκαιο, το κράτος μπορεί να επηρεάσει την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το νέο τρόπο καταβολής των δόσεων, τροποποιώντας τον κρατικό νόμο που διέπει τις δανειακές συμβάσεις, κάτι που έχει συμβεί τόσο από την Ισλανδία όσο και από τη Ρωσία όταν αντιμετώπισαν κρίσεις χρέους.

Στην περίπτωση της Ελλάδας το πλεονέκτημα είναι μοναδικό και μεγαλύτερο από αυτό άλλων κρατών, καθώς το 90% των δανειακών συμβάσεων (δηλαδή το 90% του ελληνικού χρέους) διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εκθέσεις ‘σε καμία άλλη περίπτωση στη μοντέρνα οικονομική ιστορία δεν υπήρξε χώρα που να μπορούσε να επηρεάσει αποφασιστικά μία ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της με το να τροποποιήσει μερικά νομικά χαρακτηριστικά που διέπουν τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαλείων με τα οποία αυτό έχει εκδοθεί.’

Με απλά λόγια, η Ελλάδα θα μπορούσε τόσο πριν από το ξέσπασμα της ‘ελληνικής κρίσης’ όσο και οποιαδήποτε στιγμή στην πορεία της, να προχωρήσει σε αλλαγή του νόμου που διέπει τις προβληματικές δανειακές συμβάσεις της και να πετύχει μία de facto αναδιάρθρωση του χρέους της, η οποία θα έβαζε τέλος στην κρίση και θα της επέτρεπε να βάλει, με ηρεμία, τάξη στα δημοσιονομικά της, χωρίς να απειλήσει την ανάπτυξη και τελικά να προκαλέσει τη βλάβη που προκαλείται τώρα στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Εναλλακτικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν της τη δυνατότητα, για αλλαγή του δικαίου των δανειακών συμβάσεων, ως διαπραγματευτικό χαρτί για να πείσει τους δανειστές της να δεχτούν την ανταλλαγή παλιών ομολόγων με νέα, βάζοντας και πάλι τέλος στην κρίση με τρόπο συμφέρον για την ίδια, χωρίς να βλάψει ιδιαίτερα τα συμφέροντα των δανειστών της, οι οποίοι, απλά, θα λάμβαναν τα χρήματα τους με κάποια καθυστέρηση.

Πρόσφατη χρήση της νομικής οδού στη ρύθμιση χρεών ιδιωτών & επιχειρήσεων

Η προτεινόμενη αυτή προσέγγιση μίας ουσιαστικής και μόνιμης λύσης στην ελληνική κρίση χρέους δια μέσου της νομικής οδού δεν είναι άγνωστη στους οικονομικούς ιθύνοντες της Ελλάδας. Η ίδια, ακριβώς, λογική χρησιμοποιήθηκε τόσο στο νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις για τα χρέη επιχειρήσεων στις τράπεζες όσο και σε αυτό για τις ρυθμίσεις των υπερχρεωμένων καταναλωτών. Και στις δύο περιπτώσεις η Ελλάδα χρειάστηκε να τροποποιήσει παλιούς νόμους σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις τραπεζών και επιχειρήσεων - και τραπεζών και ιδιωτών - και να κάνει προσθήκες καταρτίζοντας νέα νομοσχέδια τα οποία, τελικά, έγιναν νέος νόμος του κράτους με ψηφοφορία στη Βουλή. Έτσι, ενώ πριν από λίγους μήνες η Ελλάδα δεν είχε Πτωχευτικό Δίκαιο για ιδιώτες και η ιδιωτική κρίση χρέους μπορούσε να λυθεί μόνο με τους παλιούς τρόπους που εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τα συμφέροντα των τραπεζών, σήμερα, μετά την ψήφιση των νέων νόμων οι ιδιώτες καταναλωτές και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση από πριν. Μάλιστα, όλα αυτά έλαβαν χώρα παρά τις αντιρρήσεις των τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

‘Περίεργη’ άρνηση της Ελλάδας να βάλει τέλος στην κρίση δια της νομικής οδού

Ενώ η λογική της λύσης της κρίσης χρέους ιδιωτών και επιχειρήσεων δια μέσου της αλλαγής των παλαιότερων νόμων και της ψήφισης νέων υπήρξε ακόμη και προεκλογική υπόσχεση στις τελευταίες ελληνικές εκλογές και ενώ η Βουλή προχώρησε γρήγορα στην ψήφιση των σχετικών νέων νομοσχεδίων, η Ελλάδα, περιέργως, δεν ακολούθησε την ίδια λογική στην προσέγγιση της λύσης της ελληνικής κρίσης.

Αυτό, παρά το γεγονός πως εκθέσεις μεγάλων πανεπιστημίων αλλά και αναλύσεις οικονομολόγων με διεθνή φήμη υποστηρίζουν πως το γεγονός πως οι ελληνικές δανειακές συμβάσεις διέπονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό από το ελληνικό δίκαιο είναι ένα μοναδικό πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ώστε να λήξει η ελληνική κρίση με το λιγότερο επώδυνο τρόπο.

Δεν έχει δοθεί ποτέ μία εξήγηση για τους λόγους που η Ελλάδα ακολουθεί τη λογική της αλλαγής νομοθεσίας για τη ρύθμιση του χρέους επιχειρήσεων και καταναλωτών που αφορά σε συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες αλλά δεν πράττει το ίδιο για το κρατικό χρέος, το οποίο αφορά ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

‘Περίεργη’ συμφωνία για αλλαγή του δικαίου που διέπει το ελληνικό χρέος

Ακόμη πιο ‘περίεργη’ φαίνεται η απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει σε συμφωνίες αλλαγής του δικαίου που διέπει το κρατικό χρέος από το ελληνικό,που είναι άκρως συμφέρον για τη χώρα, στο αγγλικό, το οποίο είναι το πιο ευνοϊκό για τους δανειοδότες και το λιγότερο συμφέρον για την Ελλάδα. Τόσο στη ‘Σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης με χώρες της ΕΕ’ (πακέτο στήριξης 80 δις ευρώ) όσο και στο ‘Διακανονισμό Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας του Δ.Ν.Τ’ (δάνειο του ΔΝΤ) ορίζεται ρητά πως το δίκαιο που τις διέπει είναι το αγγλικό. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα χρηματοδοτεί την αποπληρωμή παλαιών και διεπόμενων από το ελληνικό δίκαιο δανείων με νέα δάνεια τα οποία διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

‘Περίεργη’ επιβάρυνση του συνόλου του ελληνικού χρέους με εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρα)

Οι ‘περίεργες’ αποφάσεις της Ελλάδας δεν τελειώνουν εδώ καθώς ενώ το παλιό χρέος δεν είναι επιβαρυμένο με εμπράγματες ασφάλειες, το νέο χρέος που προκύπτει από τις συμφωνίες με την ΕΕ και το ΔΝΤ είναι επιβαρυμένο με εμπράγματες ασφάλειες επί της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Επιπλέον, το χρέος που ‘περισσεύει’ και απομένει στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, ανταλλάσσεται με ρευστό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία θα έχει αυτή, στη συνέχεια, το δικαίωμα να στραφεί εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης αποπληρωμής του, ενώ προκειμένου να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος μηχανισμός στήριξης τα ομόλογα μετατρέπονται σε ‘καλυμμένα’, δηλαδή επιβαρύνονται και πάλι με εμπράγματες ασφάλειες. Το αποτέλεσμα θα είναι στα επόμενα 2 χρόνια το σύνολο, σχεδόν, του ελληνικού χρέους να έχει επιβαρυνθεί με εμπράγματες ασφάλειες επί του ελληνικού δημοσίου, ενώ μέχρι πρότινος ήταν απολύτως απαλλαγμένο από αυτές.

‘Σχέδιο διάσωσης των τραπεζών’ το πακέτο στήριξης σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις

Με βάση διεθνή έκθεση από το Κέντρο Πολιτικών και Οικονομικών Ερευνών της Ουάσιγκτον, την οποία παρουσίασα σε παλαιότερο άρθρο, η συμφωνία για το πακέτο στήριξης έχει πραγματοποιηθεί για να οδηγήσει σε ‘αλλαγή ιδιοκτησίας του ελληνικού χρέους’, μεταφέροντας το από τις τράπεζες στα κράτη της ΕΕ και την ΕΚΤ. Έτσι, οι μεν τράπεζες απαλλάσσονται από ένα δυσβάσταχτο ελληνικό χρέος το οποίο διέπονταν από το ελληνικό δίκαιο και ήταν απαλλαγμένο από εμπράγματες ασφάλειες και η Ελλάδα επιβαρύνεται με ένα νέο χρέος το οποίο, πλέον, θα το χρωστά απευθείας σε κράτη και στην ΕΚΤ και που θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και θα καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η Ελλάδα με τον δρόμο που πήρε και θα βλάψει ανεπανόρθωτα την οικονομία της για πολλά χρόνια αλλά και δε θα αποφύγει, τελικά, κάποιας μορφής αναδιάρθρωση του χρέους της.

‘Η οικονομία δε θα βελτιωθεί ούτε μέχρι το 2020’

Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Πολιτικών και Οικονομικών Ερευνών της Ουάσιγκτον, αν η Ελλάδα συνεχίσει να βαδίζει στο δρόμο που επέλεξε μέχρι στιγμής, τότε το 2020 η οικονομία της θα βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτήν στην οποία βρισκόταν το 2008 ενώ σύμφωνα με έκθεση της Βρετανικής Αμυντικής Ακαδημίας η τρέχουσα προσπάθεια θα αποτύχει να σταθεροποιήσει την οικονομία. Επιπλέον, ακόμη και με βάση τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται να βελτιωθεί πριν το 2015.

Γιατί οι τελευταίες πολιτικές προβλέψεις να είναι σωστές όταν οι προηγούμενες ήταν λάθος;

Σύμφωνα με τις πολιτικές προβλέψεις το κόστος δανεισμού της Ελλάδας θα μειώνονταν δραματικά επιτρέποντας στη χώρα να επιστρέψει στις αγορές κεφαλαίων με την ανακοίνωση της συμφωνίας για το πακέτο στήριξης. Η πρόβλεψη αυτή αποδείχτηκε λανθασμένη.

Σύμφωνα με επόμενες πολιτικές εκτιμήσεις το κόστος δανεισμού θα μειώνονταν αμέσως μόλις υπογραφόταν το τελικό κείμενο της συμφωνίας, το οποίο, υποτίθετο, ότι θα κατεύναζε τις αγορές. Η εκτίμηση αυτή αποδείχτηκε, επίσης, λανθασμένη.

Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις το κόστος δανεισμού, επιτέλους, θα μειώνονταν όταν η Ελλάδα θα λάμβανε τα πρώτα σκληρά μέτρα δείχνοντας στις αγορές τη διάθεση της για ριζικές αλλαγές. Και αυτές οι εκτιμήσεις αποδείχτηκαν λανθασμένες.

Σύμφωνα με ακόμη πιο πρόσφατες προβλέψεις το κόστος δανεισμού θα έπαυε να είναι απαγορευτικό όταν η Ελλάδα θα λάμβανε την πρώτη δόση του δανείου. Το ίδιο εκτιμήθηκε και για τη δεύτερη δόση αλλά και στις δύο περιπτώσεις οι προβλέψεις διαψεύστηκαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις το κόστος δανεισμού θα μειωθεί από το 2011. Ωστόσο, λίγους μήνες πριν το 2010 ολοκληρωθεί, τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων έχουν απογειωθεί σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του Απριλίου, με το κόστος δανεισμού της Ελλάδας να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μεταξύ των πιο αναπτυγμένων χωρών, το κόστος ασφάλισης ελληνικού χρέους από την περίπτωση πτώχευσης να είναι το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ όλων των κρατών του κόσμου και με το ρίσκο πτώχευσης της Ελλάδας να υπολογίζεται στο 53%, πίσω μόνο από αυτό της Βενεζουέλας.

Έλλειμμα και κρίση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δε μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της γιατί η ελληνική κρίση έχει απογειώσει τα επιτόκια κρατικού δανεισμού στα ύψη. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ότι δεν έχει χρήματα, όπως έχει ειπωθεί αλλά ότι δε μπορεί να δανειστεί όπως δανείζονται όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Με το έλλειμμα να βρίσκεται στο 13% η Ελλάδα υπολείπεται 13% επί των εσόδων της για να καλύψει όλες τις ετήσιες ανάγκες της. Αν πετύχει ένα νέο διακανονισμό με τους δανειστές της χρησιμοποιώντας τα νομικά της πλεονεκτήματα, το έλλειμμα της, αυτόματα, θα μειωθεί κάτω από το 3%. Η Ελλάδα δεν είναι μία χώρα χωρίς εθνικό προϊόν και χωρίς έσοδα αλλά μία χώρα που αναγκάζεται να δανειστεί με υπέρογκα επιτόκια και πρέπει να κάνει κάτι ώστε αυτά να μειωθούν άμεσα. Ο δρόμος που έχει πάρει όχι μόνο δεν έχει οδηγήσει προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά και έχει, ήδη, αφαιρέσει τμήμα των νομικών της πλεονεκτημάτων ενώ έχει, ήδη, προκαλέσει μεγάλη οικονομική και κοινωνική ζημία.

Φορολογία – διαφθορά & περικοπές μισθών / συντάξεων

Σύμφωνα με αμερικανικές εκθέσεις το ‘φακελάκι’ και το ‘ρουσφέτι’ κοστίζουν στην Ελλάδα ετησίως 20 δις ευρώ. Αυτό σημαίνει πως η πρώτη μέριμνα της χώρας θα έπρεπε να ήταν να εξαλείψει αυτά τα φαινόμενα και έτσι να προστατεύσει απώλειες που αγγίζουν το 8-10% του ΑΕΠ. Αντί γι’ αυτό, η Ελλάδα περικόπτει συντάξεις και μειώνει μισθούς, αυξάνει τους φόρους και τρομοκρατεί τους πολίτες δημιουργώντας ένα κράτος καταρρακωμένων ψυχολογικά και εξαντλημένων οικονομικά Ελλήνων, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο να περιμένουν χειρότερες ημέρες αφού η πιθανότητα αυτές να έρθουν, αν συνεχίσουμε στο δρόμο που βαδίζουμε σήμερα, είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Εύλογα και αναπάντητα ερωτήματα για τις ‘περίεργες’ ελληνικές αποφάσεις

Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν μερικά εύλογα και βασανιστικά ερωτήματα σχετικά με τις ‘περίεργες’ αποφάσεις της Ελλάδας όσον αφορά στον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση ‘ελληνική κρίση’.

α) Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε και συνεχίζει να μην χρησιμοποιείται το μοναδικό πλεονέκτημα της Ελλάδας όσον αφορά στο δίκαιο που διέπει τις δανειακές της συμβάσεις, ώστε να δοθεί μία γρήγορη, δίκαιη, συμφέρουσα και λογική λύση στην κρίση;

β) Γιατί επιλέχτηκε η νομοθετική λύση στην περίπτωση της ρύθμισης των χρεών επιχειρήσεων και ιδιωτών προς τις τράπεζες και δε συμβαίνει το ίδιο με το σημαντικότερο χρέος όλων, δηλαδή το κρατικό.

γ) Για ποιο λόγο η Ελλάδα συμφώνησε στην υπογραφή δανειακών συμβάσεων που οδηγούν στην αλλαγή του δικαίου που διέπει το ελληνικό χρέος από το ελληνικό στο Αγγλικό, το οποίο είναι το πιο ευνοϊκό για τους δανειστές και το πιο ασύμφορο για τη χώρα.

δ) Με ποια λογική η Ελλάδα επιτρέπει τη μετατροπή του χρέους από ελεύθερο από εμπράγματες ασφάλειες στη δημόσια περιουσία σε επιβαρυμένο με εμπράγματες ασφάλειες. Στην πρώτη περίπτωση προστατεύεται το συμφέρον της χώρας καθώς οι δανειστές δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν ελληνική περιουσία σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής τόκων των δανείων και στη δεύτερη περίπτωση προστατεύονται οι δανειστές. Γιατί η Ελλάδα προστατεύει τα συμφέροντα των δανειστών της και όχι τα δικά της ενώ μπορεί να κάνει το δεύτερο;

ε) Μέχρι πρόσφατα οι πολιτικοί διαβεβαίωναν πως η ελληνική οικονομία δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα και στην πορεία αποδείχτηκαν, συνολικά, λάθος στις εκτιμήσεις τους. Τί θα συμβεί στην περίπτωση που και αυτήν τη φορά οι εκτιμήσεις περί εξόδου από την κρίση και οικονομικής ανάπτυξης μέσω του δρόμου που έχει επιλεγεί αποδειχθούν και πάλι λανθασμένες; Στο μεσοδιάστημα η Ελλάδα θα έχει χάσει οριστικά τη δυνατότητα να ‘παίξει’ το τελευταίο της διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να βγει, πράγματι, από την κρίση.

ζ) Δε θα ήταν σοφότερο η Ελλάδα να προστατεύσει το πλεονέκτημα της ότι το χρέος της διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι είναι ελεύθερο από εμπράγματες ασφάλειες για την περίπτωση που οι πολιτικές εκτιμήσει σχετικά με την εξέλιξη της οικονομίας μέσω του δρόμου που έχει επιλεγεί ως τώρα αποδειχθούν υπεραισιόδοξες ή και εντελώς λανθασμένες;

η) Εφόσον μέχρι σήμερα όλες οι πολιτικές εκτιμήσεις και προβλέψεις περί μείωσης του κόστους δανεισμού της Ελλάδας αποδείχτηκαν λανθασμένες, για ποιο λόγο να αποδειχτούν σωστές οι πιο πρόσφατες;

θ) Τί θα συμβεί στην περίπτωση που οι τελευταίες πολιτικές εκτιμήσεις περί μείωσης του κόστους δανεισμού της Ελλάδας και επιστροφής στις αγορές κεφαλαίων το 2011 αποδειχθούν λανθασμένες; Που θα βρει χρήματα σε αυτήν την περίπτωση η χώρα και πώς θα αποφύγει την πτώχευση;

ι) Κάθε χώρα που επιλέγει ένα σχέδιο για τη διάσωση της οικονομίας της πρέπει να έχει έτοιμο ένα εναλλακτικό σενάριο στην περίπτωση που τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως ελπίζει. Ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο στην περίπτωση της Ελλάδας;

κ) Γιατί η Ελλάδα προέβη σε περικοπή συντάξεων και μείωση μισθών αντί να λάβει μέτρα για την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς που κοστίζουν, τουλάχιστον, 20 δις ευρώ ετησίως στη χώρα; Με ένα πρόγραμμα ουσιαστικό πρόγραμμα καταπολέμησης της διαφθοράς μέσα σε 5 χρόνια η Ελλάδα θα είχε εξοικονομήσει 100 δις ευρώ τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή σημαντικού τμήματος του χρέους της.

λ) Γιατί η Ελλάδα αυξάνει τους φόρους φτάνοντας τους στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη και διεκδικώντας παγκόσμια πρωτιά, όταν το επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο;

μ) Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να ελπίζει σε έξοδο από την κρίση και σε οικονομική ανάκαμψη όταν όταν μέσα σε λίγους μήνες από τη λήψη των μέτρων ‘εξυγίανσης’ οι αριθμοί δείχνουν πως η οικονομία της έχει μπει στο αρνητικό τοπ 10 των χειρότερων οικονομιών μεταξύ των 50 πιο αναπτυγμένων κρατών του κόσμου;

Συμπεράσματα

Κάθε χώρα πρέπει να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών της και της ίδιας. Μέχρι στιγμής στην υπόθεση ‘ελληνική κρίση’ τα στοιχεία δείχνουν ‘περίεργες’ ελληνικές αποφάσεις οι οποίες φαίνεται να εξυπηρετούν οποιονδήποτε άλλο πέραν από την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι διπλό καθώς όχι μόνο φαίνεται να έχουμε πάρει έναν δρόμο που βλάπτει σοβαρά την ελληνική οικονομία αλλά και μέσω αυτού αποποιούμαστε των μοναδικών πλεονεκτημάτων που μας είχαν απομείνει σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης χρέους. Έτσι, σε λίγο το μόνο που θα μένει θα είναι να προσευχηθούμε ότι όλα θα πάνε όπως ελπίζουν οι πολιτικοί γιατί αν αυτό δεν ισχύσει, όπως γίνεται συνήθως, τότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε για πολλά χρόνια ταλαιπωρίας.

Εναλλακτικά, η Ελλάδα μπορεί να πάρει την απόφαση να ασκήσει το δικαίωμα της για αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει τις δανειακές της συμβάσεις και να προχωρήσει σε de facto αναδιάρθρωση του χρέους της ή να χρησιμοποιήσει αυτό της το δικαίωμα ως διαπραγματευτικό χαρτί ώστε να πείσει τους δανειστές της να προχωρήσουν σε ανταλλαγή παλαιών ομολόγων με νέα. Η επιλογή είναι στα χέρια της.

Πάνος Παναγιώτου – Διευθυντής ΕΚΤΑ

πηγή: analitis.com

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

έχω κάποιες απόψεις αιρετικές...!!!!!!!!

Εχω μερικές απόψεις βρε παιδί μου...
Το ξέρω ,μπορεί να φαίνονται αιρετικές...
αλλά δεν μπορώ...!!!!
τί φταίει ο κακόμοιρος ο βιαστής...??
εκείνο το τσουλί με το μίνι και τα ξώβυζα δεν τον προκάλεσε
σινάμενο κουνάμενο ...??
Χάθηκε ο κόσμος να φορέσει μια κελεμπία,
ένα σταρυροκουμπωτό πουκάμισο,
μια καμιζόλα,μια μπούργκα στο ασφαλέστερο..??

Και τί να σου κάνει κι αυτός ο έρμος...
τρέχει η τεστοστερόνη απ' τα αφτιά..
Ερωτιάρης και σερνικαράς από κούνια,πού ν' αντέξει..
Ορμάει κι όποιον πάρει η λίμπιντος,
ενίοτε κι ο Χάρος...
Αμ τα θέλει ο κόλος του του παλιοθηλικού...
Φιρί φιρί το πάει,
με το που ξεκινάει για δουλειά,σχολείο,φροντιστήριο,ψώνια,
άλλο που δεν σκέφτεται..
" θα με βιάσει και μένα κανένας σήμερα..??"

και να σου ο ταλαίπωρος να ξεπετάγεται,
( σιγά μη τρόμαξε το ξεβράκωτο,αφού το περίμενε πως και πως )
να το βουτάει
και να του δείχνει τί εστί σερνικό ερωτιάρικο...

Αμ το άλλο..??
Η μέγιστη των αδικιών..??
δεν φτάνει που της έκανε και χάρη της χαμούρας
ρισκάροντας την ελευθερία του,
τον μποζουριάζουνε κι όλας τον φιλάνθρωπο...
που αντί να κάτσει σπίτι του όπως μερικοί ανέραστοι
και να παρακολουθεί απαθής το μόριό του στην πτωτική πορεία
που χάραξε ο χρόνος,
αυτός εκεί...στις επάλξεις...
Αξιο αρσενικό και πηδηχταράς...!!!
να αποδείξει πόσο ωραίο πράγμα,ερωτικό και φλογοβόλο
είναι να σου την πέφτει στα σκοτάδια και να σε κάνει να καταλάβεις τί εστί
επίθεση από νταυραντωμένο ...
να το γευτείς...να το χαρείς...να παρακαλάς να σου ξανάρθει
και να σου λέει " τσου..είναι κι άλλες στη σειρά.."

έχω κάποιες απόψεις...
πες τε τις αιρετικές...
και που μερικές φορές με κάνουν να θέλω να πάρω πίσω την υπογραφή μου
για το θάνατο στη πυρά...!!!!


Καμαρώστε τις απόψεις ενός ανθρώπου ( ??? )
της τέχνης και του πολιτισμού...
Ενός ταγού του ελεύθερου λογισμού
( πολύ ελεύθερου λέμε...τελείως φεύγα )
του Κώστα Τσόκλη,
που σε εκπομπή της ΕΡΤ,ύψωσε το λάβαρο του Παπαχρόνη,
ανακηρύσσοντάς τον εθνικό σύμβολο
ανδρισμού και μιμητισμού...

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Τί είναι blog μπαμπά..???...Οι παρακάτω 9 θέσεις είναι μια προσπάθεια να διαδοθεί η ιδέα του τι πραγματικά είναι ένα blog, με τελικούς αποδέκτες όχι μόνο τον κόσμο, αλλά...
και την Πολιτεία και τα Media. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να το αναπαράγουν (με ένα απλό copy paste) όσοι μπλογκερς συμφωνούν με τις θέσεις του.


1. Τα blogs είναι διάλογος – ελεύθερος ανεμπόδιστος διάλογος ανάμεσα σε πολίτες.

2. Τα blogs είναι μια πρόσκληση σε διάλογο, σε διαφωνία, και επικοινωνία.

3. Τα blogs δεν κέρδισαν το ενδιαφέρον της κοινωνίας επειδή λένε ψέματα ή συκοφαντούν. Το κέρδισαν επειδή η κοινωνία έχει ανάγκη από μια αυθεντική φωνή.

4. Τα blogs είναι το δικαίωμα του καθενός να εκφέρει την άποψή του. Δεν υπάρχουν “ενημερωτικά” και “μη ενημερωτικά” blogs. Μέσα από το διάλογο όλοι κάτι μαθαίνουμε.

5. Τα blogs δεν τα γράφουν επαγγελματίες – τα γράφουν πολίτες. Μπορεί να αξιοποιούν την όποια επαγγελματική τους εμπειρία, μπορεί και όχι.

6. Ο blogger δεν χρησιμοποιεί εθνικούς πόρους (όπως οι τηλεραδιοσυχνότητες), και συνεπώς δεν μπορεί να μπαίνει σε καλούπια ο τρόπος και το περιεχόμενο της έκφρασής του. O blogger αξιοποιεί το απεριόριστο μέγεθος του παγκόσμιου Δικτυακού ιστού για να εκφράσει και τη δική του άποψη.

7. Η Πολιτεία, τα Media, οι επιχειρήσεις, και όλοι οι θεσμοθετημένοι οργανισμοί της Ελληνικής κοινωνίας, αξίζει να παρακολουθούν τους bloggers και τον διάλογο τους. Ακόμα καλύτερο θα είναι να συμμετέχουν ισότιμα σε αυτόν το διάλογο. Θα μπορέσουν και οι ίδιοι να γίνουν σοφότεροι μαθαίνοντας την άποψη του απλού πολίτη, αντί να προσπαθούν να την περιορίσουν στα δικά τους καλούπια.

8. Το δικαίωμα του blogger να γράφει ελεύθερα την άποψή του είναι ιερό. Αν με αυτά που γράφει καταπατά συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις, υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες για την δίωξή του.

9. Στο βαθμό που δεν παραβιάζει με σαφή τρόπο διατάξεις του νόμου, η ανωνυμία είναι δικαίωμα του blogger.

περισσότερα για τα blogs εδώ


πηγή:
olastontako.blogsot.com

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Κοτόπουλο ρύζι Μιλανέζα....μμμμ....
Αμάν αυτό το "τί θα φάμε σήμερα..."
...και να κάνει και ζέστη...και να είμαι μεταξύ του να "παραγγείλω μια πίτσα να τελειώνουμε"
και των τύψεών μου περί ετοιματζίδικων και fast...
Επικρατεί ψυχραιμία τελικά....και τα πιστεύω μου αναδεικνύονται νικητές...
Το κοτοπουλάκι από τη κατάψυξη θα σώσει την αξιοπρέπειά μου,τα πιστεύω μου και...τη τεμπελιά μου...
Εύκολο,νόστιμο,ελαφρύ και...στο πιτς φυτίλι...


ΥΛΙΚΑ

- το κοτόπουλάκι που λέγαμε από το καταψύκτη
- 1 κρεμμύδι
- 1 καρότο
- σέλινο
- 1 δαφνόφυλλο ( κατά πτοτίμηση Κοιλάδας Κρανιδίου )
- 1 φλυτζάνι γάλα
- λίγο ελαιόλαδο
- 1/2 κουταλιά βούτυρο φρέσκο
- 4 κου.σούπας κορν φλάουρ
- 1 κρόκο αβγού
- αλάτι,πιπέρι,μπαχάρι


ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κόβουμε το κοτοπουλάκι σε μερίδες και το βάζουμε στην κατσαρόλα μαζί με το
κρεμμύδι,το καρότο,το σέλινο,το δαφνόφυλλο,
το λάδι,το αλατοπίπερο και το μπαχάρι...
τα σκεπάζουμε με νερό και τα αφήνουμε μέχρι να βράσει το κοτόπουλο...
Βγάζουμε από τη κατσαρόλα,τα τοποθετούμε σε πιατέλα και τα διατηρούμε ζεστά...
ayam
Σε άλλη κατσαρολίτσα,
ρίχνουμε 3 φλυτζάνια
- αν θέλουμε τα σουρώνουμε -
από το ζωμό που έβρασε το φαγητό μας,
( τον υπόλοιπο εγώ τον τσακίζω σε φλυτζάνι με χυμό λεμονιού )
το γάλα στο οποίο προηγουμένως έχουμε διαλύσει το κορν φλάουρ,
το βούτυρο,αλατοπιπερώνουμε
και αφήνουμε να βράσουν σε σιγανή φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς...
Μόλις πήξει,κατεβάζουμε από τη φωτιά,
προσθέτουμε τον κρόκο του αβγού
και τον " κυνη
γάμε "ανηλεώς
με ξύλινη κουτάλα
( έτσι μου έλεγε η γιαγιά μου )
μέχρι να ενσωματωθεί εντελώς .
Αφήνουμε να πάρει άλλη μια βράση η μιλανέζα
και κατεβάζουμε από τη φωτιά..
ayam
Συνοδεύουμε με ρύζι,
το οποίο περιχύνουμε με τη σάλτσα μιλανέζα,όπως φαίνεται στη φωτογραφία...
( γιατί στα πιάτα μας δεν φαίνεται τίποτα πιά...τα τσακίσαμε με τον καλό μου )

ΤΙΠάκι:αν θέλετε το φαγητό αυτό πιό ελαφρύ,
αφαιρέστε από τη σάλτσα το αβγό,το βούτυρο και το γάλα,
προσθέστε λεμόνι και δέστε τη σάλτσα...
a la Milaneze μπορεί να μην είναι,
είναι όμως πεντανόστιμη,λεμονάτη,διάφανη
και πανάλαφρη...


πολύ καλή σας όρεξη...
ciumΤρίτη, 24 Αυγούστου 2010

ακούμε Χαρούλα και ...." Πανσέληνος "

...αφιερωμένο στην άστατη κόρη του Αυγούστου
και σε όποιον
την παρακολουθήσει στο αποψινό της
ταξίδι.............
Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

‘Ασυμμετρία στη διεθνή ανάρρωση’ η νέα απειλή για την Ελλάδα

...οι κοπάνες κοπάνες,αλλά αυτόν τον άνθρωπο
( για τον Π.Παναγιώτου λέω )
δεν είναι να τον ξεχνάς ούτε και την ώρα της βουτιάς...
Διαβάζετέ τον προσεκτικά
...και δεν θα χάσετε...!!!
Σκεφτείτε 5 επιχειρήσεις να προσπαθούν να βγουν από μία μεγάλη οικονομική κρίση που τις έχει πλήξει και οι 4 από αυτές να έχουν πρόσβαση σε πολύ φθηνά δανειακά τραπεζικά κεφάλαια ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν αυτήν τους την προσπάθεια ενώ η πέμπτη να μην έχει καθόλου πρόσβαση σε αυτά και να αναγκάζεται να δανείζεται με φειδώ και ακριβά από τις τέσσερις άλλες.


Προσθέστε στα παραπάνω την ‘ανάγκη’ της συγκεκριμένης επιχείρησης να προβεί σε απόλυση εργατικού δυναμικού, σε περικοπές μισθών, σε κλείσιμο παραρτημάτων της, σε αναδιοργάνωση και εξυγίανση των περισσότερων τομέων της, την ώρα που οι υπόλοιπες ρίχνουν το βάρος στην ανάπτυξη και επέκταση τους και έχουν τα χρήματα για να τα καταφέρουν.

Ακόμη και αν η πέμπτη επιχείρηση καταφέρει, κάποια στιγμή, να αρχίσει και αυτή να αναρρώνει από την οικονομική κρίση, θα προηγηθεί μία μεγάλη καθυστέρηση έναντι των υπόλοιπων οι οποίοι θα έχουν προλάβει να δημιουργήσουν τις υποδομές ώστε να συνεχίσουν να κυριαρχούν έναντι αυτής για πολλά χρόνια μετέπειτα της κρίσης.

Καθώς θα αναπτύσσονται την ώρα που αυτή θα συρρικνώνεται, θα φροντίσουν να εκμεταλλευτούν την υπεροχή τους για να αγοράσουν ‘προβληματικά της’ παραρτήματα σε τιμή ευκαιρίας, να της πάρουν μεγάλο μερίδιο αγοράς, να επεκταθούν σε νέες αγορές κλείνοντας της το δρόμο για όταν εκείνη θα αρχίσει να αναρρώνει, να προσελκύσουν δυνατά στελέχη της τα οποία θα φοβηθούν ότι κοντά της δεν έχουν, πια, μέλλον και γενικότερα να εκμεταλλευτούν με κάθε μέσο τις ευκαιρίες που θα έχουν αναδειχθεί γι’ αυτές μέσα από την αδυναμία του ανταγωνιστή τους.

Λίγα χρόνια αργότερα και όσο η κρίση θα υποχωρεί, το νέο επιχειρηματικό σκηνικό που θα δημιουργείται θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό προ της κρίσης, καθώς ενώ για την πέμπτη επιχείρηση η ανάρρωση θα μεταφράζεται σε αποφυγή οριστικής πτώχευσης και επιτυχία αποπληρωμής των υπόλοιπων επιχειρήσεων, για αυτές η ανάρρωση θα σημαίνει ουσιαστική ανάπτυξη και άνοιγμα του δρόμου για την κυριαρχία τους και στα επόμενα χρόνια.

Αυτό ακριβώς είναι το φαινόμενο της ‘ασύμμετρης ανάρρωσης’ μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών που αποτελεί το επίκεντρο συζητήσεων διαχειριστών κεφαλαίων στο Λονδίνο, το τελευταίο διάστημα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για επιστροφή της Γερμανίας στην προ κρίσης οικονομική της κατάσταση μέχρι το 2011 ενώ η ημερομηνία αυτή τοποθετείται για την Ελλάδα με ερωτηματικό, μετά το 2020.

Αυτό γιατί όσο η Ελλάδα θα συρρικνώνεται και θα προβαίνει στην υλοποίηση των σκληρότερων δημοσιονομικών μέτρων στη μοντέρνα οικονομική ιστορία, τόσο οι υπόλοιπες χώρες θα αναπτύσσονται περισσότερο από αυτήν και θα ισχυροποιούν τη θέση τους απέναντι της, με την Τουρκία να βρίσκεται στην πρώτη θέση στη λίστα των χωρών που έχουν ξεκινήσει την εκμετάλλευση της ελληνικής οικονομικής κρίσης.

Το οικονομικό και διπλωματικό σκηνικό αναμένεται να αλλάξει εντυπωσιακά εξαιτίας της ελληνικής κρίσης, σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις, με τη χώρα μας να βρίσκεται αποδυναμωμένη διπλωματικά και οικονομικά στο μέλλον έναντι χωρών όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Ρουμανία και ακόμη και η Ιταλία, πάντα σε σχέση με την κατάσταση που ίσχυσε προ της κρίσης και της αρχής εφαρμογής των μέτρων του πακέτου στήριξης,

Επιβεβαίωση για αυτές τις προβλέψεις έχουν δώσει τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα και για τις υπόλοιπες χώρες, που δείχνουν τις μεν να αναρρώνουν - με αργότερους ή γρηγορότερους ρυθμούς- την ώρα που η Ελλάδα βυθίζεται στην μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 30 ετών.

Επιπρόσθετη επιβεβαίωση αποτελεί και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων στην αγορά κεφαλαίων αλλά και των κατόχων ελληνικών ομολόγων καθώς, πέρα από την εξαιρετικά ισχυρή διάθεση και προσπάθεια αποδέσμευσης τους από αυτά και μεταφορά τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους τελευταίους μήνες, τα ελληνικά ομόλογα δέχτηκαν ένα νέο κύμα πωλήσεων την προηγούμενη εβδομάδα με το επιτόκιο του 10ετούς να αναρριχάται κατά 30 μονάδες βάσης φτάνοντας στο 10,55%, κάνοντας το κόστος δανεισμού της Ελλάδας το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο – μεταξύ των 50 μεγαλύτερων κρατών.

Αντίθετα, το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου της Γερμανίας μειώθηκε στο 2,39%, καταγράφοντας πτώση για 3η διαδοχική εβδομάδα επιτρέποντας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να έχει πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια με το χαμηλότερο κόστος, τουλάχιστον, των τελευταίων 15 ετών.

Θυμίζω στους αναγνώστες πως όταν η ‘ελληνική κρίση’ ήταν ακόμη εκκολαπτόμενη είχα παρουσιάσει στοιχεία που έδειχναν ότι οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτήν θα ήταν η Γερμανία και οι ΗΠΑ και ότι χωρίς τη ‘συνεργασία’ και την ανοχή τους η κρίση δε θα είχε υπάρξει ποτέ.

Αρκετούς μήνες αργότερα οι φωνές που ήθελαν την αντικατάσταση του δολαρίου ως το νόμισμα του διεθνούς εμπορίου από ένα νέο διεθνές νόμισμα έχουν κοπάσει ενώ το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ έχει μειωθεί από το 4,00% στο 2,58%, ποσοστό που είναι το δεύτερο χαμηλότερο τουλάχιστον των τελευταίων 20 ετών.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να συνεχίσουν να αναχρηματοδοτούν το χρέος και το έλλειμμα τους παρέχοντας στήριξη στην οικονομία τους, η οποία αναρρώνει με αργούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να διατηρήσουν το διεθνές νομισματικό σύστημα ως έχει, δηλαδή με το δολάριο στην καρδιά του.

Και αν οι Αμερικανοί έχουν πάρει μία βαθιά ανάσα χάρη στην ελληνική κρίση οι Γερμανοί φαίνεται να έχουν πάρει το φιλί της ζωής, καθώς, πέρα από τη θεαματική μείωση του κόστους δανεισμού τους είδαν την οικονομία τους να επεκτείνεται με ρυθμούς της τάξης του 9% στο β΄ τρίμηνο του 2010, ποσοστό που συγκρίνεται ή και ξεπερνά αυτό των μεγαλύτερων αναδυόμενων οικονομιών, όπως της Κίνας και της Ινδίας.

Έτσι οι αγορές δε φαίνεται να επιβραβεύουν αυτούς που περνούν πιο δύσκολα και που υποφέρουν περισσότερο προσπαθώντας να εξυγιάνουν την οικονομία τους αλλά αυτούς που στηρίζουν την οικονομία τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και προβλέπεται ότι θα προλάβουν να μπουν στο τρένο της ανάπτυξης αφήνοντας τους υπόλοιπους έξω από αυτό.

Μέσα σε αυτήν τη νέα οικονομική πραγματικότητα διαφαίνεται η δημιουργία μίας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, με τις περιφερειακές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να χάνουν, επίσης, τμήμα της παλαιότερης οικονομικής και διπλωματικής τους δύναμης αλλά με το μεγαλύτερο χαμένο να φαίνεται, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πως πρόκειται να είναι η Ελλάδα, η οποία κινδυνεύει να προσπαθεί για τα επόμενα 20 χρόνια να καλύψει το δρόμο που θα έχει χάσει μέσα στην τρέχουσα τριετία.

Πάνος Παναγιώτου - Διευθυντής ΕΚΤΑ – info@ekta1.gr

πηγή : analitis.comΠέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

μη με είδατε...

μη με απαντήσατε...
Σιγά μη με δείτε...πάλι κοπάνα στις ακρογιαλιές κάνω..
και για να πειστείτε...
voila'...

καλά να περνάτε 'οπου κι αν είστε...

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Λέξεις της θάλασσας....


Διάβασα το κείμενο και είπα να συνδυάσω το τερπνόν
μετά του οφελίμου...
Προς τέρψιν των οφθαλμών και της φαντασίας η εικόνα,
οφέλιμον δε το κείμενο
για να θυμόμαστε και να μη ξεχνιόμαστε
και μετά να παραπονιόμαστε...

star


Πλούσιοι,εύποροι και άποροι πωλητές


Ανδρα μοι ένεπε μούσα,πολύτροπον,ως μάλα πόλλα πλάχθη
( ΟΜΗΡΟΣ )


Τα τρία χαρακτηριστικά ονόματα που προσδιορίζουν τον ΄Ελληνα έχουν γεννηθεί από τον ΄Ηλιο που μας δίνει θερμότητα, ζωή φως:
Eλλην,σαλ-σηλ-σελΕλλην από τη Γη που μας εγέννησε (γαία-γάιος-γράιος-γραι-κός Γραικός)και από τη θάλασσα που μας περιβάλλει (πέλαγος+ άγω =Πελασγός.

Γι' αυτό το καλοκαίρι του 2010 επέλεξα, μαζί με την ευχή να βρεθείτε κοντά στις ελληνικές θάλασσες, να σας θυμίσω ότι η θάλασσα ήταν πάντα η πηγή πλούτου του Eλληνα. H λύση στην οικονομική κρίση είναι η θάλασσα.
Θα παραθέσω λέξεις που παραπέμπουν σε οδηγίες για πλουτισμό. Παίξτε μαζί τους όπως πετάτε βότσαλα στο νερό... Eκεί στις παραλίες μας αφήστε το νου να ταξιδέψει λίγο στη σημασία των λέξεων.
Kάπου 72.000.000 αποθησαυρισμένοι λεκτικοί ελληνικοί τύποι καταγράφηκαν ώς τους Bυζαντινούς χρόνους και εν συνεχεία η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που «γονιμοποίησε» τον παγκόσμιο λόγο για ν' ανοίξουν μυαλά και στόματα πολλών λαών... Τα στοιχεία που αναφέρω είναι απ' τη δουλειά της Aννας Tζιροπούλου-Eυσταθίου, στο βιβλίο εκδόσεων Γεωργιάδη «O EN TH ΛEΞEI ΛOΓOΣ».

Πολιτισμός, νησιά, θάλασσα, τουρισμός, ναυτιλία, εμπορικός στόλος, μεταφορές, ξενοδοχεία, Kρήτη, Pόδος, Kέρκυρα, Kεφαλονιά, Mύκονος, Aιγαίο, εστιατόρια, ταβέρνες, κρασί, διασκέδαση, μαρίνες, κότερα, σκάφη αναψυχής, αλιεία, λιμάνια
είναι λέξεις που κρύβουν και τα έσοδα του Nεοέλληνα από τη θάλασσα.

Aς θυμηθούμε ακόμα λέξεις που κρύβουν πολλά, αλλά και χρήμα:
Πλοίο, εκ του πλέω, ναυς, σκάφος (σκαπτό σε ξύλο), καράβι (από το έντομο κάραβος) καΐκι (από το αϊκή=ορμή), γαλέρα (=από τον γαλέο, ψάρι επιθετικό), μπομπάρδα (βομβαρδιστικό, εκ του βόμβος), το κανό των Γάλλων εκ του κάνεον=κάνιστρο, το γιοτ το αγγλικό εκ του jaceo και αυτό εκ του ίnμι, το φέρι-μποτ εκ του φέρω και boat=πλοίο.
Nέω=πλέω. Διά νοήσεως ύω=πορεύομαι. Aπό εκεί, ο ναύτης, ο νήκτης=κολυμβητής.
Kυβερνήτης είναι αυτός που θέτει χείρας και νουν να διοικήσει.
Kύβη σημαίνει κεφαλή (κυβέρνηση=γκουβέρνο, ιταλική).
Mε το νου και τα πλοία οι Eλληνες κυβέρνησαν τον κόσμο. Aυτοί που εμποδίζουν τον εμπορικό στόλο είναι άφρονες.
O Πίνδαρος έλεγε «Eλλάς αλιερκής». H Eλλάδα έχει αμυντήριο τη θάλασσα. Kαι ο Σοφοκλής ότι οι Eλληνες είναι «ενάλιος λεώς» (=λαός), θαλασσινός λαός.
H πολιτική των κυβερνήσεων των τελευταίων 50 χρόνων ήταν εναντίον του θαλασσινού λαού μας, εναντίον της ύπαρξής μας. Kακή πολιτική στις θαλάσσιες μεταφορές, κακή πολιτική στα νησιά, κακή πολιτική στην αλιεία, κακή πολιτική σε υποδομές και ανάπτυξη των νησιών μας.
Πάραλος και Σαλαμινία ήταν οι ιερές τριήρεις των θαλασσοκρατούντων Aθηναίων και των Eλλήνων, που ήταν λαός αλιτρεφής.H απεραντοσύνη της θάλασσας δίνει λέξεις όπως άλης=περιπλάνησις, αλήτης, ηλίθιος, πανάθλιος αλαζών, αλάνης, άμαλα, αλώνι...

Tο αεικίνητον της θάλασσας και η συστροφή δίνουν λέξεις όπως κύλισις, κυλιόμενες, βώλος, βολβός (κυλίω), κύω=φουσκώνω, κύμα, τρικυμία, άλμα, άλσις, άλση (λόγω υγρασίας, οι κήποι άλλονται, αυξάνονται, άλσο, άλτο, σάλτο, άνθος (άνω αυξάνεται), ελίσσω, ελιγμός, ίλιγγος, είλεος, όμιλος, ουλαμός, άμιλλα (άμα+ίλλω), αγέλη (άγω+ειλέω), ιλύς (λάσπη), ηλακάτη (ρόκα) ως στρίβουσα μαλλί, Aίολος, θύελλα, απειλή, αλλά, αλλάζω, αλέθω...

H θάλασσα είναι και απαστράπτουσα: αλς - αλός, φ-αλός, φάλαρος, φαλακρός (λευκός, ασπρίζων), Φάληρον, αλφός=λευκός, αστράπτων, πολύτιμος, στίλβων, ύαλος, λούω, λούζομαι, λάμπω. Kάλπη, κόλπος (στοργική αγκαλιά της θάλασσας), κέλλω, κελευστής, κελεύω, καλώ, κλέος, κωπ-ηλάτης, ελατρεύς, λατρεία, έλευσις, ελαύνω, ελευθερία, έρωτας, τελλώ, στέλλω, στολή, στόλος...
Aλέγω=προσέχω (στο νου). Σφ-άλλω, Aλέγω, λέγω=ομιλώ, λέγω=σκέπτομαι, διαλέγομαι, λέγω λέξεις, λέγω=λόγος.
Συλλογή...
Aπό το συνηθροισμένον της θάλασσας νερό (της αλός ύδωρ) βγαίνουν το άλες=το αθρόον, το συναθροισμένο. Aλίζω=συναθροίζω. Aλιαία-Hλιαία, το μέγιστο δικαστήριο με μέγιστη συγκέντρωση πλήθους. Aλις-Oλος-φιάλη, αλιείς (ψαράδες). H αλς, όμως, είναι και συναθροιστική πλούτου.
Aλφαίνω σημαίνει φέρω, ευρίσκω, αποκτώ μετά κόπου. Aπό εκεί ο αλφηστής, επίθετο ναυτιλλομένων και εμπορευομένων. Aλφή είναι το κέρδος, η κτήσις, εξ ου και τιμαλφή. Aφνειος είναι ο πλούσιος, διότι «μέσα από τα πλοία απέκτησε πλούτο».

Oμως, όπως σημειώνει στο βιβλίο «O EN TH ΛEΞEI ΛOΓOΣ» η συγγραφέας Aννα Tζιροπούλου - Eυσταθίου (πηγή μας γι' αυτές τις γραμμές του άρθρου), η μεγαλύτερη αλφή ή αλφά (κέρδος, τιμή εύρεσις, πολύτιμο τιμαλφές) για τον Eλληνα υπήρξε το AΛΦA-BHTON. Kαι ονόμασε το πρώτο γράμμα Aλφα («το φύσει εκ των έναρθρων προσφερόμενων δι' απλού ανοίγματος του στόματος και εκπνοής»).

Aπό τη θάλασσα βγήκε και ο Hλιος ως συναθροισμένο πυρ. Γι'
αυτό και το όνομα του θεού Hλίου, Aπόλλων, βγήκε από τον Aπέλλων, Aπείλλων, ο άπω ελισσόμενος. Aπό εκεί η έλιξ και από το ήλικα η ηλικία που περιέχει κωδικοποιημένο το ηλιοκεντρικό σύστημα.
Hλικία είναι ο αριθμός περιστροφών γύρω από τον Hλιο. H ηλιακή θερμότητα είναι αλέα. Aπό εκεί η καλέα, το καλός και το κ-αλόν που γοητεύει, ευχαριστεί. H καλύβη σκεπάζει, καλύπτει. Σχετικό το κέλυφος εκ του κήλειος, ο κλιός, ο χλιός, ο χλιαρός, η χλαίνη που μας θερμαίνει και η χλιδή. Eκ του καλός το κάλλος, η καλλονή, τα κάλλη, τα άνθη και από την αλέα η ελαία και η θαλπωρή και το θέρος και ο κελαινός (ο μαύρος, επειδή ο ήλιος μαυρίζει).
Aκόμη είναι το AΛMYPOΝ YΔΩP. H λέξη μύρα είναι και αυτή αρχέγονη ρίζα για το υγρό στοιχείο. Aλμύρα είναι το αλάτι της μύρας. Πλημμύρα είναι πολλή μύρα, πολύ νερό.
Tο μορμύρω είναι ο ήχος ομαλά ρέοντος νερού. Aπό τη μύρα παράγονται οι λέξεις Aμαρύσιον (Mαρούσι σήμερα), Mυρτώ (νύμφη με υδρίας), μυρίκια=αλμυρίκια, μαρούλι (υδατοχαρές φυτό). Aπό την ίδια ρίζα και η Mαίρα (όνομα Nηρηίδας και από εκεί το εβραϊκό Mυριάμ) και το όνομα Mαρία που οι Eλληνες το ξαναμετέτρεψαν σε «Mαίρη»=Mύρα και Σείριος.

Aπό τη «λαοθάλασσα» (ανθρωποθάλασσα) γεννήθηκαν οι μύριοι και τα... εκατομμύρια, και μύρια =μίλλια και το χίλια=μίλε και τα ξενόγλωσσα MARE, LA MER, IL MARE, EL MAR κ.λπ. H λέξη SEA είναι από την ελληνική ρίζα σείω, σάλος, σαλς. Oπως και ο καθρέπτης, MIRROR, από τη μύρα, τη θάλασσα, πρώτο καθρέπτη των ανθρώπων... Aπό τη μύρα και οι ναύαρχοι AMIRAL, ADMIRAL και το ανατολίτικο εμίρης... Aπό το μύρα και η λέξη μαίρη και το μαρμαίρω και το μαρμαίρειν=λάμπει και το μάρμαρο (αστράφτει)...

Mιμούμενη τον πλαταγισμό του νερού η ρίζα πλ- και τη βοή του πλου (Φλοίσβος) έβγαλε τη λέξη πέλαγος. Tο πέλαγος είναι ανοικτή θάλασσα που άγει μακριά απ' τη στεριά και είναι συνεχώς σε περιπλάνηση. Eτσι οι προπάτορές μας Πελασγοί είναι μονίμως σε κίνηση μακριά απ' την ακτή και γίνονται «αλιπλανείς και αλίπλαγκτοι και πλάνητες με πλοία πλήρη, δηλαδή γεμάτα άνδρες, τα πληρώματα που πληρώνονται (γεμίζουν) και παίρνουν αμοιβές, δηλαδή πληρώνονται σε άλλη σημασία...

H θάλασσα είναι και πόρος με ποντοπόρα πλοία. Πόροι αλός είναι οι θαλασσινοί δρόμοι. H θάλασσα είναι ευρύπορος. O στενός πόρος είναι ο πορθμός. Πορεία είναι το ταξίδι. Πειραιεύς ή Πορθμεύς είναι αυτός που αναλαμβάνει δια-περαίωση ανθρώπων και πραγμάτων. Aπό τον πόρο κατάγεται ο έμπορος, αυτός που με πλοίο αναχωρεί στη βαθύπλουτη θάλασσα για να γίνει εύπορος και έμπορος, αφού φέρνει αγαθά που τα πωλεί.
Πέρνημι=πωλώ, πρίαμαι=αγοράζω. Aπό εκεί και η πόρνη που πωλεί εαυτήν.

O έμπορος γίνεται έτσι έμπειρος, με πείραν. Aπειρος είναι αυτός που δεν τολμά ταξίδια και δεν περνά 40... κύματα. Kαι οι ληστές λέγονται πειραταί στη θάλασσα. Tο εμπόρευμα που μεταφέρεται λέγεται «πόρτος» και μετά «φόρτος». H πώλησις είναι= πράσις=πράξις από το πιπράσκω=πωλώ. Πρατήριον. Oσοι κάνουν πράξεις είναι πράκτορες. Oσοι κάνουν πωλήσεις είναι πωλητές. H θάλασσα έχει και ταραχές, κλυδωνισμούς από το ρήμα κλύζω=ορμώ και σκεπάζω με κύματα.
Tο θορυβώδες νερό που πέφτει έχει άχα, αχή, αχώ, ηχώ. Γι'αυτό και οι Aχαιοί είναι λαός θαλασσινός. Oι παραποτάμιοι κοντά στα νερά είναι Xάονες και οι ποταμοί έχουν μέσα ηχώ, αχώ, αχή: Aχέρων, Aραχθος, Iναχος, Aχελώος...
Tα νερά αυτά έχουν μέσα τους τη ρίζα Δον που σημαίνει νερό με δόνηση. Oι Eλληνες (απ' το νερό Δον, Δων, Δαν) έλεγαν το θεό των υδάτων «Ποτειδάν» και τους ποταμούς Δώδων, Nέδων, Pοδανός, Iάρδανος, Δούναβις, Άδανος... Δαν και Tαν ήταν και ο Zευς ο Yέτιος.
H μητέρα του Περσέα που γονιμοποιήθηκε απ' τον Δία είναι η Δανάη και η Aθηνά εδίδαξε τον Δαναό πώς να φτιάξει πεντηκόντορον, να κάτσουν στα κουπιά οι 50 Δαναΐδες... Oι Δαναοί είναι και αυτοί λαός της θάλασσας.
Tο Aιγαίο πέλαγος ετυμολογείται από το ρήμα αίσσω, που σημαίνει κινούμαι ταχέως. Σχετικά με την ορμή των κυμάτων είναι τα ονόματα Aιγεύς, Aίγιον, αιξ...

Aυτό το λ της αλός με την αέναη κίνησή του γέννησε και το ρήμα λειώνω και λειαίνω=κάνω κάτι λείον. Eχουμε και λεία θάλασσα και λάες πέτρες (λαξευμένες απ' το νερό). Aπό εκεί το λαξεύω και το λατομείο και τα βότσαλα λαλάρια (και περιοχή στη Σκιάθο). Aπό το λας και ο λαός (από τις λάες πέτρες).
O μύθος λέει ότι ο Zευς παρήγγειλε στον Δευκαλίωνα και την Πύρρα να ρίξουν πίσω τους πέτρες λάες μετά τον κατακλυσμό και θα φυτρώσουν άνθρωποι, ο Λαός, που προέρχεται από λάες πέτρες. O Zευς διέταξε να γίνουν άνθρωποι οι λάες, ο θαλασσινός λαός και ο τόπος τους είναι η EΛΛAΣ από το ΣEΛΛAΣ, ο απαστράπτων τόπος, όπως η μαρμαίρουσα θάλασσά του, ο τόπος του φωτός, το πυρ της γνώσεως, η Eλλάς, η Aλιστέφανος...

Aξίζει στο τέλος να θυμίσουμε ακόμα ότι:
Tα πρώτα επώνυμα σκάφη του ελληνικού ναυτικού ήταν η ΔANAΪΣ, η APΓΩ και η ΘHΣHIΣ.
Στα λιμάνια υπήρχε οικολογική επιγραφή: «AΛON ΣEBOY».
Tο πρώτο σωσίβιο της Iστορίας το έδωσε η Nηρηΐς Λευκοθέα στον Oδυσσέα (ε, 346).
O Eρατοσθένης μέτρησε πρώτος τη Γη και τη χαρτογράφησε. O Ξεναγόρας μέτρησε ύψος ορεών και βάθος θαλασσών. O Ελλην Παλαμήδης εφεύρε τους φάρους ναυσιπλοΐας.
O Σόλων νομοθέτησε τα παιδιά πρωτίστως να διδάσκονται να πλέουν, να κολυμβούν και να γράφουν.
Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο O EN TH ΛEΞEI ΛOΓOΣ της Aννας Tζιροπούλου-Eυσταθίου και να συνεχίσετε αυτό το καλοκαίρι τη μελέτη και ανάγνωση των 809 σελίδων του από όπου και εγώ άντλησα αυτά τα σπουδαία για να τα μοιραστώ μαζί σας.
Θα γίνετε πιο ΠΛOYΣIOI και κυρίως, αν το δωρίσετε στα παιδιά σας, θα νιώθετε ότι οι έννοιες αυτών των λέξεων είναι τα καλύτερα TIMAΛΦH για το μέλλον μας.

Kαλό καλοκαίρι και, κυρίως βγείτε σε ανοιχτές θάλασσες!

Eυάγγ. Γ. Σπύρου
Iούνιος 2010 - Mελίσσια Aττικήςπηγή: NextDeal.gr


Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

το ψωμάκι,κάνει καλό στη....δίαιτα !!!

Το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας των ΗΠΑ ξεκαθαρίζει πέντε μύθους γύρω από τις δίαιτες, οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα μας διευκολύνουν τη ζωή, τουλάχιστον όσον αφορά τη διατροφή:

1) Οι δίαιτες της μόδας βοηθούν στο να χάνεις γρήγορα βάρος

Μεγάλος μύθος. Όταν η απώλεια βάρους είναι ταχεία (περισσότερο από 1,5 κιλό την εβδομάδα) είναι μαθηματικώς βέβαιον ότι τα χαμένα κιλά θα ανακτηθούν τάχιστα έπειτα από την διακοπή της δίαιτας – χώρια που το γρήγορο αδυνάτισμα σχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες αναπτύξεως λίθων στη χοληδόχο κύστη.

Όσον αφορά τις ιδιαίτερα στερητικές δίαιτες (αυτές που παρέχουν λιγότερες από 800 θερμίδες την ημέρα), αυτές μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Το ιδεώδες είναι να προσπαθείτε

2) Οι δίαιτες με λίγους υδατάνθρακες και πολλές προτείνες είναι οι πιό σωστές

Οι μακροπρόθεσμες πιθανές συνέπειες από τέτοιες δίαιτες, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι η δίαιτα Άτκινς, παραμένουν άγνωστες. Το να λαμβάνει, όμως, κανείς τις περισσότερες θερμίδες του από πλούσια σε πρωτεΐνες τρόφιμα, όπως το κρέας, τα αυγά και το τυρί, δεν συνιστά ισορροπημένη διατροφή.

Αυτά τα τρόφιμα, εξάλλου, είθισται να περιέχουν πολλά κεκορεσμένα λίπη και χοληστερόλη – δύο συστατικά που αυξάνουν τον κίνδυνο αναπτύξεως στεφανιαίας νόσου. Επιπλέον, η έλλειψη υδατανθράκων σημαίνει μειωμένη πρόσληψη φρούτων και προϊόντων ολικής αλέσεως (λ.χ. μαύρου ψωμιού, δημητριακών ολικής αλέσεως), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκοιλιότητα λόγω έλλειψης φυτικών ινών.

Τέλος, η μακροχρόνια, ελλιπής κατανάλωση υδατανθράκων (λιγότερο από 130 γραμμάρια την ημέρα) έχει σχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο υπερπαραγωγής ουρικού οξέος, που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για εκδήλωση ουρικής αρθρίτιδας (ποδάγρας) και νεφρολιθίασης.

3) Το άμυλο παχαίνει και δεν πρέπει να καταναλώνεται απ'όσους κάνουν δίαιτα

Οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν δίαιτα συνηθίζουν να αποκλείουν από τη διατροφή τους τα πλούσια σε άμυλο τρόφιμα, όπως το ψωμί, το ρύζι, τα ζυμαρικά και τις πατάτες. Ωστόσο, αυτά τα τρόφιμα, όταν τρώγονται σκέτα (δίχως βούτυρο και σάλτσες) και σε λογικές ποσότητες, περιέχουν λίγα λίπη και θερμίδες. Επιπλέον, το άμυλο αποτελεί σύνθετο υδατάνθρακα – και οι υδατάνθρακες αποτελούν πολύτιμη πηγή ενέργειας για τον οργανισμό.

4) Ορισμένα τρόφιμα,όπως το γκρέιπ φρουτ και το λάχανο," καίνε " τα λίπη και διευκολύνουν το αδυνάτισμα

Δεν υπάρχουν τρόφιμα που να «καίνε» ή να διαλύουν τα λίπη. Ορισμένα τρόφιμα με καφεΐνη μπορεί να επιταχύνουν τον μεταβολισμό για λίγο, αλλά δεν αδυνατίζουν.

5) Τα φυσικά προιόντα αδυνατίσματος και όσα βασίζονται σε βότανα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά

Ένα προϊόν αδυνατίσματος που γράφει ότι είναι φυσικό (natural) ή με βότανα (herbal) δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκην είναι ασφαλές. Για να αποδειχθεί η ασφάλεια ενός προϊόντος απαιτούνται πολυετείς, καλά οργανωμένες κλινικές (δηλαδή σε ανθρώπους) μελέτες, οι οποίες συνήθως δεν γίνονται.

Έως πρότινος, λ.χ., κυκλοφορούσαν στη Δύση προϊόντα βοτάνων που περιείχαν εφέδρα, μία ουσία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας σε αρκετούς πολίτες. Έτσι, η ουσία αυτή απαγορεύθηκε και τα προϊόντα αποσύρθηκαν από το εμπόριο. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να είστε πάντα πολύ προσεκτικοί όταν διαλέγετε ένα προϊόν – και να είστε δύσπιστοι σε όσα υπόσχονται πάρα πολλά.


πηγή: insurancedaily.gr/blog

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Αποκαλυπτική έκθεση βόμβα για την Ελληνική κρίση.......από την Αμυντική Ακαδημία της Βρεττανίας !!!
( μέρος 1 )


Το CNN, το Reuters, το BBC και ακόμη και το Yahoo είναι μερικά από τα διεθνή ΜΜΕ που παρέχουν, σε καθημερινή βάση, διαφορετικές εκδόσεις των προγραμμάτων τους για διαφορετικές περιοχές του κόσμου.
Η διεθνής έκδοση του CNN είναι πολύ διαφορετική από αυτήν για τις ΗΠΑ ενώ πριν μερικά χρόνια και υπό το βάρος της αλλαγής της αγγλοσαξονικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή το BBC έκλεισε μία σειρά υπηρεσιών του, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής, ώστε να εξοικονομήσει χρήματα για το αραβικό τμήμα του σταθμού, σε μία προσπάθεια δημιουργίας του αντίπαλου δέους του Al Jazeera.

Με αυτό το σκεπτικό υπόψην είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε
την ελληνική κρίση όχι μόνο μέσα από τα ελληνικά ΜΜΕ
αλλά και από τα διεθνή και ακόμη περισσότερο από διαφορετικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς και μη, διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα,
κέντρα κλπ ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μία άλλη οπτική
στο θέμα που μας ταλανίζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στις μέρες μας
και να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε
και να κατανοήσουμε αθέατες πλευρές του αλλά και να καταλάβουμε πώς βλέπουν την ελληνική κρίση όσοι είναι εκτός Ελλάδας.

Μία διαφορετική προσέγγιση από τις συνηθισμένες,
είναι αυτή που παρέχει μία έρευνα για την ελληνική κρίση της Αμυντικής Ακαδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Βρετανίας),
που είναι το ανώτερο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της Βρετανίας,
επίσημα συνδεδεμένο με το κράτος και με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας,
το πρώτο μέρος της οποίας θα δούμε σε αυτό το άρθρο.

Ερευνα - Εισαγωγή

Περιέργως η έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2010,
ξεκινά με έναν ορισμό της έννοιας της λέξης ‘Greek’,
παραθέτοντας ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Terence Spencer,
(‘Fair Greece, Sad Relic- Literary Philhellenism from
Shakespeare to Byron’, Athens, 1954 , P.37)
σύμφωνα με το οποίο ‘η δεύτερη πιο συνηθισμένη ερμημεία της λέξης ‘Greek’ που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα,
σημαίνει ‘απατεώνας’, ‘κομπιναδόρος’, ‘ανάξιος εμπιστοσύνης’, ‘.

Το άμεσο παρασκήνιο της κρίσης

Αμέσως μετά η έρευνα εξετάζει το ‘άμεσο παρασκήνιο’ της κρίσης,
υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα των Βαλκανίων
χωρίς δικό της νόμισμα
με αποτέλεσμα να έχει υποφέρει δυσανάλογα από τη διεθνή οικονομική κρίση, αδυνατώντας να προβεί σε υποτίμηση του
με αποτέλεσμα να υφίσταται μεγάλο πλήγμα στη σημαντικότερη βιομηχανία της, δηλαδή τον τουρισμό.

‘Μέσα σε ένα χρόνο από την υιοθέτηση του ευρώ,
οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν ταχύτατα και ο τουρισμός δέχτηκε σοβαρό πλήγμα. Η πλειοψηφία μετάνιωσε για το τέλος της περιόδου της δραχμής
και περισσότερο απ’ όλους μετάνιωσαν
οι μικρές επιχειρήσεις.’

Ως μία από τις αιτίες της δυσανάλογα μεγάλης επιρροής της διεθνούς κρίσης
στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες βαλκανικές χώρες
η έκθεση αναφέρει τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Αθήνα,
υποστηρίζοντας ότι οδήγησαν σε αύξηση ,
του ήδη τότε,
πολύ μεγάλου κρατικού χρέους.

‘Μία κουλτούρα με παράδοση στα ρουσφέτια και τη διαφθορά
καθώς και η απαξίωση και αποξένωση των Ελλήνων
από το κράτος τους που οδήγησαν στην αύξηση της φοροδιαφυγής
και του ρόλου της μαύρης και γκρι οικονομίας’
αποτελούν μερικές ακόμη από τις σημαντικότερες αιτίες της κρίσης,
σύμφωνα με την έρευνα,
ενώ το γεγονός πως ‘η διεθνής παρουσία της Ελλάδας
περιορίζεται στο ρόλο των τραπεζών και της ναυτιλίας,
με την τελευταία να έχει την έδρα της κυρίως στο Λονδίνο,
τη Νέα Υόρκη ή την Ελβετία’
είναι κάποιοι επιπρόσθετοι λόγοι που κάνουν την ελληνική οικονομία
ιδιαίτερα ευάλωτη
στους διεθνείς οικονομικούς τριγμούς.

“Το άνοιγμα των βιβλίων από τη νέα κυβέρνηση της χώρας στα τέλη του 2009,
που αποκάλυψε μία πολύ χειρότερη δημοσιονομική θέση
από αυτήν που ήταν κοινώς γνωστή
και με τον τρόπο που αυτό έγινε
να είναι ολοφάνερο πως είχε ως στόχο να ρίξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης στην προηγούμενη κυβέρνηση
αλλά και η παραδοχή αλλοίωσης στατιστικών στοιχείων’
αποτελούν άλλη μία από τις αιτίες της δημιουργίας της ελληνικής κρίσης,
σύμφωνα με την έρευνα.

Σύμφωνα με την έκθεση οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν
πως η κρίση προκλήθηκε εξαιτίας των υπερβολικών κρατικών δαπανών,
ενώ η ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και του χρέους θεωρούνται επίσης σημαντικές παράμετροι.
‘Οι οικονομολόγοι εστιάζουν στη περίοδο προ Ολυμπιακών αγώνων
και θεωρούν ότι υπήρξε επιτάχυνση των δημόσιων δαπανών
ως αποτέλεσμα των αγώνων
και στη συνέχεια ότι οι δαπάνες διατηρήθηκαν υψηλές
καθώς υπήρχε εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια εξαιτίας της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΕ'.’

Αυτή η ιστορία, όμως, είναι στην πραγματικότητα ‘αρκετά λανθασμένη’,
σημειώνει η έκθεση,
υποστηρίζοντας πως το πρόβλημα υπερβολικών κρατικών δαπανών
είναι παρόν στην Ελλάδα από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά
ενώ εντάθηκε στο διάστημα
των τελευταίων τριάντα ετών.

'Ακόμη και μία περιληπτική εξέταση των στοιχείων
δείχνει πως το 1999, όταν η πρώτη αίτηση της Ελλάδας για να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ απορρίφθηκε,
οι δημόσιες δαπάνες βρίσκοντας στο ίδιο ελλειμματικό επίπεδο με αυτές που βρίσκονται σήμερα.
Η αύξηση του ιδιωτικού χρέους συνδέθηκε με μία καίρια κοινωνική αλλαγή στις τελευταίες δύο γενεές,
κατά τις οποίες η Αθήνα έγινε μεγαλούπολη
και ένα τεράστιο ποσοστό της Ελλάδας συγκεντρώθηκε σε μία περιοχή
και απέκτησε δυτικό καταναλωτικό προφίλ
και τρόπο ζωής.’

Σύμφωνα με την έκθεση
η Ελλάδα έπρεπε να έχει προβεί σε περικοπή των δημοσίων δαπανών
εδώ και τριάντα χρόνια,
όπως συνιστούσαν εξωτερικοί οικονομικοί αναλυτές,
αλλά η οργάνωση και η δομή της κοινωνίας δρούσαν ως απαγορευτικοί παράγοντες, ‘ενώ όσοι βρίσκονται εκτός Ελλάδας
πολύ δύσκολα μπορούν να εκτιμήσουν πόσο χαμηλοί είναι,
στην πραγματικότητα, οι μισθοί ιδιαίτερα για τους ανειδίκευτους εργάτες,
γεγονός που αποτυπώθηκε στα μεγάλα ποσοστά
που έλαβαν τα κόμματα της αριστεράς και οι αριστερές πτέρυγες
του σοσιαλιστικού κόμματος
στις εκλογές του 2009.’

‘Η έκθεση συνεχίζει υποστηρίζοντας πως
‘στις συζητήσεις καφενείου, υπάρχει πρόσφορο έδαφος ώστε η κρίση να αποδοθεί στην απληστία των Αγγλο – Αμερικανών τραπεζιτών,
στους Εβραίους και στους ντόπιους ελεγκτές μονοπωλίων.
Επιπλέον, η παραδοσιακή στροφή των Ελλήνων προς τη Ρωσία
ενδέχεται να αυξηθεί στο περιβάλλον
της τρέχουσας κρίσης.’

Όσον αφορά στις αντοχές της κυβέρνησης
απέναντι στις αντιδράσεις που αναμένεται να προκύψουν από τη λήψη ‘δρακόντειων μέτρων’
η έκθεση αναφέρει πως: ‘
το ΠΑΣΟΚ έχει πολλούς φίλους μεταξύ των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κρατών
και στενές σχέσεις με τη Βρετανική κυβέρνηση στο Λονδίνο.
Ορισμένοι βοηθοί κλειδιά του Παπανδρέου
έχουν ισχυρούς βρετανικούς δεσμούς.
Μένει να φανεί τί συμβουλές θα λάβει και σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να ξεπεράσει τη δυνατή αντίσταση
που θα ασκηθεί από τη βάση, αν η κυβέρνηση σκοπεύει να προσπαθήσει να παραμείνει στην Ευρωζώνη.’
‘Όλες οι περικοπές έχουν βρει αντίσταση από τα σωματεία’
αναφέρει η έκθεση,
‘τα οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με την αριστερά
και για άλλη μία φορά μία αριστερή παράταξη παίζει σημαντικό ρόλο
στις εξελίξεις σε μία δυτική χώρα’
ενώ προσθέτει ότι ‘η Νέα Δημοκρατία είναι μία σταθερή αντίπαλη δύναμη
αλλά η αξιοπιστία της έχει αναπόφευκτα θιγεί
εξαιτίας της αλλοίωσης των στατιστικών στοιχείων
στην περίοδο πριν
τις εκλογές του 2009’.

‘Στην τρέχουσα φάση η κυβέρνηση διανύει κάτι που μπορεί να παρομοιαστεί με
την περίοδο του γαμήλιου ταξιδιού της
και η επισήμανση της ανάγκης για μέτρα λιτότητας έχει βρει ευρεία αποδοχή, τουλάχιστον στη θεωρία’
αναφέρεται στην έκθεση. ‘
Υπάρχουν, ωστόσο, σοβαρές εσωτερικές εντάσεις στον κόμμα,
εξαιτίας του προγράμματος περικοπών και μία μελλοντική διάσπαση του δε μπορεί να αποκλειστεί
αν και μάλλον αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα’ προσθέτει η έκθεση.

‘Η σοβαρότερη δυσκολία για την κυβέρνηση προέρχεται
από τη σοβαρή μείωση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών,
με έναν τρόπο που δεν έχει συμβεί εδώ και πολλές δεκαετίες, με ζητιάνους στους δρόμους,
και ανθρώπους που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα καταναλωτικά τους δάνεια’ αναφέρει η έκθεση,
προσθέτοντας πως το τίμημα από το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα της εξαιτίας της παραμονής της στο ευρώ, θα είναι μεγάλο.

Η έκθεση συνεχίζει προβλέποντας ότι το πακέτο στήριξης θα αποτύχει να σταθεροποιήσει την κατάσταση στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ενώ υποστηρίζει πως ‘δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει,
πράγματι,
να βελτιώσει τη δημοσιονομική κατάσταση με ουσιαστικό και μόνιμο τρόπο,
ενώ υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες στη χώρα που είναι σε τέτοιο βαθμό εναντίον της Αμερικής,
που η προοπτική της πτώχευσης, της εξόδου από την ΕΕ και της απαγκίστρωσης από τις διεθνείς τράπεζες θα βρει θετική αποδοχή.’

Σε επόμενο άρθρο θα παρουσιάσω το δεύτερο μέρος της έκθεσης της Αμυντικής Ακαδημίας του Ηνωμένου Βασιλείου.Πάνος Παναγιώτου – Διευθυντής ΕΚΤΑ


πηγή:analitis.com

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

επιμένω...!!!!!


Κοιτάζω το πρόσωπο αυτής της γυναίκας και ριγώ...δεν μπορεί να χωρέσει ο νους ο ανθρώπινος τόση βαρβαρότητα,τη σκέψη του αιμόφυρτου κορμιού της από το λιθοβολισμό...
Βοηθείστε όσο μπορείτε...πηγαίνετε στη σελίδα stop-stoning.org εκείακολουθείστε τα βήματα για να στείλετε επιστολή στον Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei...
Κάθε επιστολή μετράει..σε οποιαδήποτε γλώσσα...
άσχετα από υπογραφές και άλλου είδους υποστηρικτικές ενέργειες..

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη Sakineh...


Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

ΒΟΗΘΗΣΤΕ να σταματήσει το αίσχος..!!!!!


οχι στο λιθοβολισμό της Sakineh«Τώρα είμαι ήρεμη και θλιμμένη γιατί ένα κομμάτι τής καρδιάς μου έχει παγώσει.
Τή μέρα που μέ μαστίγωσαν μπροστά στον γιό μου Sajjad, μέ συντρίψανε και μού τσακίσαν τήν αξιοπρέπεια και τήν καρδιά.

Τή μέρα που μέ καταδίκασαν σε θάνατο με λιθοβολισμό, ένιωσα σα να γκρεμίστηκα σε μια τρύπα βαθιά μέσα, και λιποθύμισα.

Τίς νύχτες πολλές φορές, πριν να μέ πάρει ο ύπνος, τό σκέφτομαι : πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει τίς ετοιμασίες του για να μέ λιθοβολήσει – να προσπαθήσει να πετύχει τό πρόσωπό μου, να πετύχει τά χέρια μου ; Γιατί ;

Όλους εσάς σάς ευχαριστώ από τή φυλακή τής Ταμπρίζ.
Κυρία [Mina] Ahadi, πέστε παντού ότι φοβάμαι τόν θάνατο. Βοηθείστε με να ζήσω και ν’ αγκαλιάσω ξανά τά παιδιά μου»

Η αναμονή του θανάτου που ξεχύνεται μέσα από τα λόγια
της Ιρανής μητέρας Sakineh Ashtiani
σου κόβει την ανάσα....
Κατηγορείται για μοιχεία από το θεοκρατικό Ιρανικό καθεστώς,
το οποίο παρά τη προφανή αθωότητά της και τη γενική παγκόσμια κατακραυγή
ετοιμάζεται να την εκτελέσει με ποινή θανάτου
δια λιθοβολισμού...

Δεν είναι η πρώτη φορά που η θεοσκεπής δικτατορία της Τεχεράνης
προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες ,
που κάνουν όλο το κόσμο να στέκεται άναυδος
μπροστά στη βαρβαρότητα...

Κι αναρωτώμαι...πόσα ακόμα θύματα πρέπει να υπάρξουν
μέχρι να μπει τέλος και να επισπευθεί μιά έστω και στοιχειώδης
δημοκρατία και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα...???
Πόσο αθώο αίμα πρέπει να τρέξει ακόμα
στη χώρα της απόλυτης βαρβαρότητας και καταστολής..??

Μιά υπογραφή,ίσως δεν τη κρατήσει στη ζωή...
Μιά κραυγή από όλων τα λαρύγγια,
ίσως...ίσως λέω ακουστεί...
Σε Θεούς...ανθρώπους...και πολιτικούς...


Το παρακάτω βίντεο,ήρθε από τη Βραζιλία και αποτελεί
" λογοπαίγνιο "
με τις λέξεις " stone " & " stoning "
όπως είναι ο λιθοβολισμός στα Αγγλικά...Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

λουκουμάκι ..???

...σας πίκρανα χθες ε..??
με τα οικονομικά και τις αναλύσεις...
καλά...
θα σας γλυκάνω σήμερα
με λουκουμάκι,
καφεδάκι στο μπρίκι
και δροσερό νεράκι...
κι ο βασιλικός να μοσχομυρίζει φέρνοντας μνήμες ...


ΥΛΙΚΑ

- 1 κιλό ζάχαρη
- 1/2 φλυτζάνι κορν φλάουρ
- 3 φλυτζάνια νερό
- 1 κουταλιά του γλυκού χυμό λεμονιού
- 2 κουταλιές σούπας πολτοποιημένο φρούτο
( εγώ χρησιμοποίησα πολτό φράουλας που είχα φυλάξει στην κατάψυξη,
όταν έφτιαξα λικέρ φ
ράουλας και το σούρωσα για να γίνει διαυγές )
- 1/2 φλυτζανάκι
από το λικέρ φράουλας
( γιατί η γεύση μου φάνηκε αδύνατη μόνο με τον πολτό και την ενίσχυσα με το λικέρ)
- αμύγδαλα χοντροαλεσμένα
- ζάχαρη άχνη


ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζουμε τη ζάχαρη,το κορν φλάουρ,το νερό και το χυμό λεμονιού σε μιά κατσαρόλα και αφήνουμε να βράσουν ανακατεύοντας συνεχώς...( φωτο 1 )
Σε λίγο θα δούμε πως το μίγμα μας γίνεται διάφανο..( φωτο 2 )
Προσθέτουμε το πολτό φράουλας ( 3 ) και το λικέρ (4 )...
( χωρίς το μπουκάλι )
και τα αμύγδαλα...

Χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά και αφήνουμε να βράσει μέχρι να φτάσει στο στάδιο που βλέπουμε στη φωτο ( 5 )...
- περίπου 40 λεπτά -
Σαν καραμέλα,που ξεκολλάει όμως από τα τοιχώματα...
είμαστε πάνω από τη κατσαρόλα και ανακατεύουμε σχεδόν συνεχώς για να μη κολλήσει...
( κι επειδή σας ξέρω,θα βάλετε το δαχτυλάκι
gile να δοκιμάσετε ή το κουτάλι,
ΠΡΟΣΟΧΗ...όχι μόνο ζεματάει,αλλά κολλάει και στο στόμα )

Τώρα έχουμε δύο επιλογές...

...ή απλώνουμε το μίγμα σε λαδόκολλα που προηγουμένως έχουμε πασπαλίσει
με ανακατεμένη άχνη και κορν φλαουρ
- το εύκολο -
ή
πασπαλίζουμε με μίγμα άχνης και κορν φλάουρ τη θήκη για τα παγάκια
αν θέλουμε να έχουμε λουκουμάκια καρδούλες,γεμίζουμε,ξαναπασπαλίζουμε
- το ζόρι -
και αφήνουμε να σταθεί 3-4 ώρες και να κρυώσει καλά...

Στη πρώτη επιλογή,μόλις κρυώσει,
κόβουμε με το μαχαίρι το σχήμα που θέλουμε
να έχουν τα λουκουμάκια μας...

Στη δεύτερη,
οπλιζόμαστε με υπομονή και προσοχή και βγάζουμε τις καρδούλες σιγά σιγά
από τις παγοθήκες...

Πασπαλίζουμε με άχνη τα λουκουμάκια,
φτιάχνουμε καφεδάκι,
παγωμένο νεράκι,
βγαίνουμε βεράντα

και...
ξεχνάμε πίκρες και καημούς...

εμείς να είμαστε καλά,κι ας ψοφήσουν χίλια αρνιά
( που λεγε κι ο παππούς μου )


ΤΙΠάκι: το μυστικό για τα λουκουμάκια,είναι να αφήσετε να απορροφηθούν όλα τα
υγρά στο τελικό βράσιμο...Διαφορετικά θα βγούν και θα χαλάσουν την
εμφάνιση νοτίζοντας την άχνη...
...καλή επιτυχία...
ciumΠέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Ποιος ακριβώς σώζεται από το πακέτο " στήριξης "...???

...είσαι καλά καλοκαιριάτικα ,θα μου πείτε..??
Εδώ ο κόσμος " καίγεται " με 39 βαθμούς κι εσύ έρχεσαι να μας τσουρουφλίσεις με την οικονομία..??

Το ξέρω...πλην όμως των φρονίμων τα παιδιά,πριν πεινάσουν μαγειρεύουν...
Οι διακοπές θα τελειώσουν
και τα προβλήματα θα βρεθούν μπροστά μας...
καλόν είναι,τουλάχιστον αυτοί που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο χώρο της οικονομίας,

να πληροφορούνται όσο το δυνατόν,το κάθε τί που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του " παιχνιδιού " των αριθμών..

Επιμένω - και θα επιμείνω - να αναδημοσιεύω ( κατόπιν αδείας φυσικά )
τις εξαιρετικές αναλύσεις του

ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
δ/ντή ΕΚΤΑ
ο οποίος από το 1996 και παρά το νεαρό της ηλικίας του,
έχει δώσει,σε μας τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τα οικονομικά,
απίστευτες πληροφορίες και προβλέψεις
που αφορούν στο χώρο της οικονομίας,τόσο εντός,όσο και διεθνώς...

Αξίζει το κόπο της ανάγνωσης,πιστέψτε με,
είναι απόλυτα κατανοητός
και εξαιρετικά χρήσιμος

kenyit

Ποιός,λοιπόν,σώζεται ακριβώς από το πακέτο " στήρηξης "...???
( τα εισαγωγικά βεβαίως δεν είναι τυχαία )Σε προηγούμενη ανάλυση με τίτλο " το κρυφό διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας για το χρέος της " , ( δείτε το εδώ ), παρουσίασα, μεταξύ άλλων, στοιχεία από έρευνες δύο αμερικανικών πανεπιστημίων ...(τώρα μπορώ να πω πως το ένα από τα δύο είναι το Harvard) και μίας αμερικανικής νομικής εταιρίας, που συνδυαστικά κατέληγαν στο εξής διπλό συμπέρασμα:

το 90% του ελληνικού χρέους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και είναι ελεύθερο από εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη στη δημόσια περιουσία), γεγονός που αποτελεί ένα μοναδικό διαπραγματευτικό όπλο για την Ελλάδα, αν θελήσει να το χρησιμοποιήσει, καθώς της επιτρέπει να κάνει ό,τι και άλλες χώρες στο παρελθόν που βρέθηκαν στη θέση της, δηλαδή να τροποποιήσει, μονομερώς, το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις αυτές και να μετατοπίσει χρονικά την αποπληρωμή του χρέους της για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορούν οι δανειστές της να κάνουν οτιδήποτε για να την εμποδίσουν και με την πιθανότητα που φτάνει στο 100% τα αγγλικά και τα αμερικανικά δικαστήρια να τη δικαιώσουν σε περίπτωση νομικής μάχης με τους δανειστές της.

Έτσι, η καλύτερη λύση για την Ελλάδα θα ήταν να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα της ως διαπραγματευτικό χαρτί και να υποβάλλει μία πρόταση για εθελοντική ανταλλαγή παλιού χρέους με νέο, ώστε από τη μία να αποπληρώσει εις ολόκληρο το χρέος της αποκαθιστώντας πλήρως τη φήμη της και από την άλλη να έχει το χρονικό περιθώριο να το πράξει αυτό χωρίς να εξαντληθεί ψυχολογικά και οικονομικά ο ελληνικός λαός και χωρίς να βλαφτεί ζωτικά η οικονομία της.

Η συγκεκριμένη ανάλυση κατέληγε στο συμπέρασμα πως ενώ πριν τη συμφωνία για το πακέτο στήριξης η Ελλάδα είχε στα ‘χέρια’ της ένα χρέος διεπόμενο από το ελληνικό δίκαιο και ελεύθερο εμπράγματων ασφαλειών, μετά τη συμφωνία και όσο αυτή θα εφαρμόζεται στην πράξη, η χώρα θα καταλήξει με ένα χρέος διεπόμενο από το αγγλικό δίκαιο και με εμπράγματη ασφάλεια στη δημόσια περιουσία. Με άλλα λόγια η συμφωνία στήριξης λειτουργεί ως ένας μετατροπέας, μιά μηχανή κιμά, που από τη μία πλευρά μπαίνει χρέος με ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα και από την άλλη βγαίνει χρέος με ευνοϊκές συνθήκες για τους δανειστές της Ελλάδας.

Η ανάλυση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο από πολίτες όσο και από διάφορους φορείς με το 99% των απόψεων που έφτασαν στην ΕΚΤΑ να συγκλίνουν στο ότι τα μεγάλα κόμματα θα έπρεπε να εξετάσουν ενδελεχώς αυτές τις εκθέσεις και να πάρουν σαφή θέση απέναντι τους.
Ένα μικρό ποσοστό, ωστόσο ( λιγότερο από 1%), θεώρησε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αγνοήσει πλήρως αυτές τις εκθέσεις, με την αιτιολογία ότι, τελικά, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το χρέος μας πρέπει να αποπληρωθεί, ενώ το σωστότερο θα ήταν να μην πληρώσουμε καθόλου τους δανειστές μας.

Η δική μου άποψη σε αυτό το θέμα είναι πως η αποπληρωμή των χρεών μας δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.
Πέρα από όλους τους ευνόητους λόγους, η λογική του να τιμά κανείς τις συμφωνίες του και να ξεπληρώνει τα χρέη του πηγάζει από την ελληνική φιλοσοφία και σκέψη και ήταν τα δικαστήρια της αρχαίας Αθήνας τα πρώτα που υπέβαλλαν ποινές σε Έλληνες πολίτες που αρνούνταν να πληρώσουν τους δανειστές τους.
Η αποπληρωμή των χρεών μας δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνον το κράτος αλλά αγγίζει κάθε Έλληνα και δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ ιστορικό τέτοιου είδους άρνησης από την πλευρά μας.
Το ιδανικότερο θα ήταν να μην είχαμε δανειστεί ποτέ αλλά αφού το πράξαμε θα πρέπει να τιμήσουμε τις συμφωνίες μας.
Το ζητούμενο είναι, ωστόσο, αυτή η αποπληρωμή να μη γίνει έτσι ώστε να εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των δανειστών αλλά με τρόπο δίκαιο και ρεαλιστικό, που να εξασφαλίζει, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό αν όχι περισσότερο και τα δικαιώματα του οφειλέτη, δηλαδή του ελληνικού κράτους.

Μέσα σε αυτή τη λογική κινήθηκε προηγούμενη ανάλυση η οποία κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Προς το παρόν, ωστόσο, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει σε λειτουργία τη μηχανή ‘κιμά’ που μετατρέπει το ‘καλό’ χρέος σε ‘κακό’ με την αιτιολογία ότι χρειάζεται το πακέτο στήριξης προκειμένου να σωθεί.
Μία νέα έρευνα, όμως, (Ιούλιος 2010) του Κέντρου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Ουάσιγκτον, έρχεται να δείξει πως ο τελευταίος που σώζεται από το πακέτο στήριξης είναι η Ελλάδα και ο πρώτος οι δανειστές της.

Η έρευνα αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής:

" Η άποψη που επικρατεί στους πολιτικούς κύκλους είναι ότι το πακέτο στήριξης, παρόλο που προϋποθέτει πολύ σκληρά δημοσιονομικά μέτρα, τελικά θα σώσει την Ελλάδα και την οικονομία της από τους διεθνείς κερδοσκόπους.
Στην πραγματικότητα, όμως, τρία χρόνια από σήμερα η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει ένα ακόμη μεγαλύτερο από το σημερινό της χρέος.
Στο μεταξύ, θα έχουν θυσιαστεί δουλειές και οικονομική ανάπτυξη. Το μόνο πράγμα που αυτό το πακέτο στήριξης πραγματικά πετυχαίνει είναι μία μεγάλη αλλαγή στην ιδιοκτησία του χρέους.
Με το ελληνικό κρατικό χρέος να μεταφέρεται από τους ισολογισμούς των τραπεζών σε αυτούς των ευρωπαϊκών κρατών (και της ΕΚΤ), ο πραγματικός στόχος ολόκληρης αυτής της επιχείρησης είναι να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες με το να απαλλαχτούν από την ιδιοκτησία χρέους το οποίο κινδυνεύει να μην αποπληρωθεί σε περίπτωση μίας ενδεχόμενης πτώχευσης της Ελλάδας."

Σε επόμενη ανάλυση θα παρουσιάσω με λεπτομέρειες τα επιχειρήματα και τα στοιχεία της συγκεκριμένης έκθεσης.
Για την ώρα, αξίζει να αναφερθεί πως πληθαίνουν οι εκθέσεις διεθνών πανεπιστημίων και κέντρων ερευνών που προειδοποιούν ότι η Ελλάδα βαδίζει σε λάθος δρόμο.
Έτσι ως χώρα έχουμε δύο επιλογές:
είτε να αγνοήσουμε εντελώς αυτές τις εκθέσεις και να συνεχίσουμε στο δρόμο που έχει ήδη χαραχτεί με την ελπίδα πως αυτές είναι εντελώς λάθος και εμείς είμαστε απόλυτα σωστοί στις αποφάσεις και τις προβλέψεις μας, είτε να τις λάβουμε υπόψη και να επανεξετάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την πορεία μας, πριν να είναι πολύ αργά.

Η θέση μου, την οποία παρουσίασα αναλυτικά στο άρθρο ‘το κρυφό διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας για το χρέος της’, είναι ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής προς όφελος μας και να πιέσουμε, πλέον, για μία αλλαγή κατεύθυνσης, σε μία προσπάθεια να μπούμε σε έναν δρόμο που θα εξυπηρετεί πολύ περισσότερο το συμφέρον της Ελλάδας απ’ ότι τα συμφέροντα των δανειστών της και που θα έχει περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε μία έξοδο από την κρίση και όχι στη διαιώνιση και τη χειροτέρευση της.

Πάνος Παναγιώτου

Διευθυντής ΕΚΤΑ – info@ekta1.gr


πηγή:http://www.analitis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12887;